homekniha mesiacaautoriknihyvernisáže/akciekontakt facebookodberate¾ská zóna

S³awomir Mro¿ek
   S³awomir Mro¿ek • Opica a generál
Výber humoristických poviedok spisovate¾a a dramatika S³awomira Mro¿eka z posledných pädesiatich rokov, v ktorom nastavuje èasto krivé, groteskné až absurdné zrkadlo dobe, v ktorej sme žili. Je to o Po¾sku a o socializme...


MOC 8.90 € prida do košíka info »
páèi sa mi na fb

Vyh¾ada
 
Vyh¾ada

Verzia pre mobily