homekniha mesiacaautoriknihyvernisáže/akciekontakt facebookodberateľská zóna

Peter Jašek

Mgr. Peter Jašek, PhD. (1983), históriu vyštudoval na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, kde v roku 2009 získal titul PhD. V súčasnosti je pracovníkom Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa. Vo svojej vedeckej tvorbe sa venuje slovenským dejinám 20. storočia, najmä obdobiu 2. svetovej vojny, normalizácii, pádu komunistického režimu na Slovensku a aktivitám slovenského politického exilu. Je zostavovateľov zborníkov 20. výročie Nežnej revolúcie (2010), Interpretácia dokumentov ŠtB (2011) a Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe (2012), ako aj spoluzostavovateľom zborníka Sviečková manifestácia I. Štúdie. Spomienky a svedectvá (2015). Zároveň je spoluautorom odborných monografií V stopách železného Felixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 (2012), Slovenskí generáli 1939 – 1945 (2013) a vlastivednej monografie Smolenice (2011), ako aj autorom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov publikovaných doma aj v zahraničí, najčastejšie v časopise Pamäť národa. Autorsky sa spolupodieľal na príprave viacerých výstav zameraných na moderné dejiny Slovenska, ako boli Prísne tajné! Dejiny ŠtB na Slovensku, Protikomunistický odboj na Slovensku, Sviečková manifestácia 25. marca 1988 a Pád komunistického režimu na Slovensku.
   Peter JašekVasil Biľak|Zradca alebo kolaborant
Vasil Biľak (1917 - 2014). Životný príbeh vyučeného krajčíra, kariérneho komunistického straníka a verného súdruha, ktorý počas svojho 50-ročného pôsobenia v radoch komunistickej strany zažil a spoluvytváral všetky jej politické vzostupy a dramatické...


MOC 12.90 € pridať do košíka info »
páči sa mi na fb

Vyhľadať
 
Vyhľadať

Verzia pre mobily