logo Marenčin PT HOME EDÍCIE AUTORI KONTAKT odberateľská zóna b2b
foto autora Zuzana Ševčíková

Zuzana Ševčíková

Doc. PhDr. Zuzana Ševčíková, CSc. (1947, Želiezovce) je docentkou na Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave. Po stredoškolských štúdiách na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave absolvovala odbor veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala na Mestskej správe ochrany pamiatok v Bratislave, neskôr pôsobila na Katedre vied o umení na FiF UK v Bratislave. Je autorkou výskumov mnohých významných pamiatkových objektov. Má za sebou rozsiahlu publikačnú činnosť doma aj v zahraničí, je autorkou štúdií, článkov a knižných publikácií z oblasti dejín umenia a architektúry (Michalská veža, Okno. Remeslo, technika, umenie a Dejiny európskeho stredoveku I. Raný stredovek).

knihy autora Zuzana Ševčíková
obal knihy Zbúraná židovská Bratislava

Zuzana Ševčíková
Zbúraná židovská Bratislava
15.5.2012
11,90
9788081141430
978-80-8114-143-0