logo Marenčin PT HOME EDÍCIE AUTORI KONTAKT odberateľská zóna b2b
foto autora Veronika Šikulová

Veronika Šikulová

Prierez štyridsaťročného profesionálneho účinkovania dnes už svetoznámeho hudobného telesa. Moyzesovo kvarteto predstavuje v hudobnom živote a v širšom zmysle v slovenskej kultúre unikátny jav kontinuálneho pôsobenia klasického komorného zoskupenia sláčikového kvarteta. Ich mimoriadna zásluha spočíva nielen v uvádzaní svetovej hudobnej produkcie, ale najmä v premiérovaní pôvodnej slovenskej kvartetovej tvorby. Je to súbor s premyslenou a príťažlivou dramaturgiou koncertov. V texte Veroniky Šikulovej sa objavia portréty, profily a životopisy hudobníkov Moyzesovho kvarteta ako aj sumár ich účinkovania na domácich a zahraničných scénach. Okrem zoznamu vydaných diel na hudobných nosičoch je kniha doplnená množstvom fotografií a dokumentov mapujúcich 40-ročné účinkovanie tohto hudobného telesa.

knihy autora Veronika Šikulová
obal knihy Moyzesovo kvarteto 40

Veronika Šikulová
Moyzesovo kvarteto 40
7.12.2015
11,90
9788081145964
978-80-8114-596-4