logo Marenčin PT HOME EDÍCIE AUTORI KONTAKT odberateľská zóna b2b
foto autora Peter Jašek

Peter Jašek

Mgr. Peter Jašek, PhD. (1983), históriu vyštudoval na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, kde v roku 2009 získal titul PhD. V súčasnosti je pracovníkom Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa. Vo svojej vedeckej tvorbe sa venuje slovenským dejinám 20. storočia, najmä obdobiu 2. svetovej vojny, normalizácii, pádu komunistického režimu na Slovensku a aktivitám slovenského politického exilu. Je zostavovateľov zborníkov 20. výročie Nežnej revolúcie (2010), Interpretácia dokumentov ŠtB (2011) a Protikomunistický odboj v strednej a východnej Európe (2012), ako aj spoluzostavovateľom zborníka Sviečková manifestácia I. Štúdie. Spomienky a svedectvá (2015). Zároveň je spoluautorom odborných monografií V stopách železného Felixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 (2012), Slovenskí generáli 1939 – 1945 (2013) a vlastivednej monografie Smolenice (2011), ako aj autorom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov publikovaných doma aj v zahraničí, najčastejšie v časopise Pamäť národa. Autorsky sa spolupodieľal na príprave viacerých výstav zameraných na moderné dejiny Slovenska, ako boli Prísne tajné! Dejiny ŠtB na Slovensku, Protikomunistický odboj na Slovensku, Sviečková manifestácia 25. marca 1988 a Pád komunistického režimu na Slovensku.

knihy autora Peter Jašek
obal knihy Vasil Biľak<br />Zradca alebo kolaborant

Peter Jašek
Vasil Biľak
Zradca alebo kolaborant

18.1.2018
12,90
9788081149009
978-80-8114-900-9