logo Marenčin PT HOME EDÍCIE AUTORI KONTAKT odberatežská zóna b2b
foto autora Mia Szászová

Mia Szászová

Mia Szászová absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri pofesora Dušana Kállaya.