logo Marenčin PT HOME EDÍCIE AUTORI KONTAKT odberateľská zóna b2b
foto autora Martin Győrik

Martin Győrik

Martin Győrik (1848 – 1926) absolvoval stredoškolské štúdium v Bratislave, vysokoškolské na univerzite v Budapešti a na evanjelických kolégiách v Uhorsku. Venoval sa teológii, neskôr filozofii. Po absolvovaní štúdií nastúpil na bratislavské lýceum, kde vyučoval dejepis a zemepis. Venoval sa katalogizácii a vedeniu zbierky starožitností, ktoré bratislavskej evanjelickej cirkvi venoval profesor F. D. Šimko. Bol členom maďarskej slobodomurárskej lóže Testvériség (Bratstvo) v Bratislave. Pôsobil ako kustód v Mestskom múzeu v Bratislave, kde spracovával numizmatické zbierky, a bol čestným predsedom Bratislavského okrášľovacieho spolku.

knihy autora Martin Győrik
obal knihy Bratislavský okrášľovací spolok<br />1868 – 1918

Martin Győrik
Bratislavský okrášľovací spolok
1868 – 1918

15.5.2012
11,90
9788081141386
978-80-8114-138-6