logo Marenčin PT HOME EDÍCIE AUTORI KONTAKT odberateľská zóna b2b
foto autora Hugo Gold

Hugo Gold

Hugo Gold (1895, Viedeň – 1974, Tel Aviv), historik, spísal dejiny židov vo Viedni Geschichte der Juden in Wien (1966), zdedil vydavateľstvo Jüdischer Buch- und Kunstverlag a noviny Jüdische Volksstimme v Brne, neskôr aj v Prahe. Jeho hlavným vydavateľským cieľom bolo publikovanie dejín malých židovských komunít. Prvý titul edície bol Židia a židovská komunita na Morave v minulosti a súčasnosti, 1929. Neskôr nasledovali publikácie o bratislavskej a českej komunite. Vydával časopis Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslowakei v rokoch 1930 – 1934 a 1938 a časopis Zeitschrift für die Geschichte der Juden v rokoch 1964 – 1974. V roku 1940 emigroval do Tel Avivu, kde založil vydavateľstvo Olamenu. Naďalej vydával v nemeckom jazyku a knihy distribuoval do krajín bývalého Rakúsko-Uhorska. V roku 1963 vydal pamäti historika Nathana M. Gelbera a spisovateľa Maxa Broda.

knihy autora Hugo Gold
obal knihy Židovská náboženská obec v Bratislave v minulosti a súčasnosti

Hugo Gold
Židovská náboženská obec v Bratislave v minulosti a súčasnosti
15.12.2011
10,90
9788081141010
978-80-8114-101-0
obal knihy Židia v Bratislave v minulosti a súčasnosti

Hugo Gold a kol.
Židia v Bratislave v minulosti a súčasnosti
11.11.2010
12,90
9788081140310
978-80-8114-031-0