logo Marenčin PT HOME EDÍCIE AUTORI KONTAKT odberateľská zóna b2b
foto autora Ferdinand Vrábel

Ferdinand Vrábel

PhDr. Ferdinand Vrábel (1948) absolvoval odbor archívnictvo na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Zaoberá sa novšími dejinami, slovenským národným obrodením, prvou svetovou vojnou, československými légiami, prvou Československou republikou (1918 - 1938), vzťahmi Čechov a Slovákov a postavením národností v ČSR. Publikoval viacero štúdií a článkov o uvedených témach.

knihy autora Ferdinand Vrábel
obal knihy Sarajevský atentát

Ferdinand Vrábel
Sarajevský atentát
29.6.2014
9,90
9788081143793
978-80-8114-379-3