logo Marenčin PT HOME EDÍCIE AUTORI KONTAKT odberateľská zóna b2b
foto autora Eva Martinovičová

Eva Martinovičová

Eva Martinovičová žije v Bratislave, hrdo sa však hlási k trenčianskym koreňom. Ako koučka a lektorka podáva pomocnú ruku tým, ktorí chcú zmeniť svoj profesijný i súkromný život. Pod jej vedením klienti nachádzajú vlastné riešenia a objavujú svoj potenciál, odvahu a silu na zmenu. Venuje sa aj vzťahovému poradenstvu, je presvedčená, že bez správnej komunikácie nie je možný žiadny vzťah.

knihy autora Eva Martinovičová
obal knihy Krehký vzťah

Eva Martinovičová
Krehký vzťah
16.12.2014
8,90
9788081144509
978-80-8114-450-9