logo Marenčin PT HOME EDÍCIE AUTORI KONTAKT odberateľská zóna b2b
foto autora Eduard Nižňanský

Eduard Nižňanský

Prof. Eduard Nižňanský, CSc. (1955, Martin), profesor na Katedre všeobecných dejín FF UK. Špecializuje sa na dejiny 20. storočia, najmä nacizmu a holokaustu. Je členom Slovensko-nemeckej komisie historikov a Vedeckej rady Vojenského historického ústavu v Bratislave. Je editorom Judaica et Holocaustica (Acta historica posoniensia), dokumentov ako Holokaust na Slovensku (2001 – 2005) a autorom viac ako 70 štúdií a monografií Židovská komunita na Slovensku, Ústredný hospodársky úrad, Nacizmus, holokaust, slovenský štát a iné.

knihy autora Eduard Nižňanský
obal knihy Stratené mesto

Eduard Nižňanský, Ivan Bútora a kol.
Stratené mesto
5.12.2011
15,90
9788081141003
978-80-8114-100-3