homekniha mesiacaautoriknihyvernisáže/akciekontakt facebookodberateľská zóna

Návrat do budúcnosti | piatok 11.6. o 17.15h | historická električka zo zastávky JesenskéhoNávrat do Budúcnosti (Príbeh jedného sídliska) / Gustáv Murín
Vydavateľstvo Marenčin PT
srdečne pozýva na netradičný krst knihy

Gustáv Murín:
NÁVRAT DO BUDÚCNOSTI
Sídlisko nášho detstva


Kniha je inšpirovaná príbehmi a postavičkami bratislavského sídliska Krasňany, kde autor prežil až doteraz celé polstoročie. Presne tak staré je aj toto sídlisko a preto je krst knihy zároveň oslavou tohto sídliska.

piatok 11.6.2010

17:15Nástup do historickej električky na Jesenského ul. a „Návrat do Budúcnosti“ autora, čestných hostí a médií
Smer Nám. Ľ. Štúra, Krasňany, Pekná cesta
18:00Krst knihy herečkou Zuzanou Frenglovou v Krasňanoch, pred Krasňanskou kúriou na Hubeného ulici
18:30Ľudová zábava s voľným občerstvením

Nová kniha krasňanského rodáka Gustáva Murína mapuje polstoročie života obyvateľov jedného stredoeurópskeho sídliska na ceste od komunizmu ku konzumizmu. Kniha je nostalgickou spomienkou na časy, ktoré by sa už nemali vrátiť, a kritickým pohľadom na časy, ktoré nemali prísť.

Spoluorganizátori slávnosti:

ZUŠ na Vrbenského ulici
Klub dôchodcov Krasňany
OZ Naše Krasňany
Krasňanská kúria na Hubeného ulici
San Diego Pub - Pizzeria


Verzia pre mobily